Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на автокранове

Регистрационен No: 53 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 17.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 02.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 12.04.2016г. 14:45ч 116 kb   

Обявление

Обявление 12.04.2016г. 14:45ч 290 kb   

Документация

Документация 12.04.2016г. 14:45ч 2266 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 20.04.2016г. 08:51ч 6118 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 20.06.2016г. 12:56ч 38 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 12:56ч 38 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 12:56ч 71 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 12:56ч 4572 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 12:57ч 72 kb   

Решения по чл.38 20.06.2016г. 12:57ч 125 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 15.07.2016г. 14:05ч 56 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 31.03.2017г. 10:49ч 46 kb   

Договори

Договор MT 300 / 14.07.2016

Договор 1 14.07.2016г. 15:37ч 1261 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 04.05.2017г. 09:23ч 126 kb