Енергийна независимост и национална сигурност

 

Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново. Трасе на ГЛТ 1204

Регистрационен No: 023 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 14.03.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 13:15 на 22.04.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 12.02.2016г. 10:46ч 116 kb   

Обявление

Обявление 12.02.2016г. 10:46ч 270 kb   

Документация

Документация 12.02.2016г. 10:46ч 2647 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 12.02.2016г. 10:46ч 170 kb   

Чертежи / техническо задание 12.02.2016г. 10:46ч 1996 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:27ч 139 kb   

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:27ч 36 kb   

Протоколи комисия 05.05.2016г. 14:45ч 89 kb   

Протоколи комисия 05.05.2016г. 14:45ч 139 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 05.05.2016г. 14:46ч 70 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 17.05.2016г. 15:17ч 151 kb   

Гаранции за участие 20.05.2016г. 13:53ч 58 kb   

Гаранции за участие 03.06.2016г. 12:52ч 63 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.10.2016г. 13:21ч 66 kb   

Договори

Договор МТ - 244 / 30.05.2016

Договор 1 31.05.2016г. 08:46ч 1943 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 06.12.2016г. 11:16ч 110 kb