Енергийна независимост и национална сигурност

 

Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново. Трасе на ГЛТ 1203

Регистрационен No: 022 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 14.03.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 13:00 на 22.04.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 12.02.2016г. 10:39ч 115 kb   

Обявление

Обявление 12.02.2016г. 10:39ч 273 kb   

Документация

Документация 12.02.2016г. 10:40ч 2660 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 12.02.2016г. 10:40ч 177 kb   

Чертежи / техническо задание 12.02.2016г. 10:41ч 3689 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:26ч 147 kb   

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:27ч 40 kb   

Протоколи комисия 05.05.2016г. 14:44ч 87 kb   

Протоколи комисия 05.05.2016г. 14:45ч 161 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 05.05.2016г. 14:45ч 71 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 17.05.2016г. 15:16ч 101 kb   

Гаранции за участие 20.05.2016г. 13:53ч 58 kb   

Гаранции за участие 31.05.2016г. 08:41ч 29 kb   

Гаранции за участие 03.06.2016г. 12:45ч 57 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.10.2016г. 13:23ч 56 kb   

Договори

Договор МТ - 245 / 30.05.2016

Договор 1 31.05.2016г. 08:41ч 1904 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 24.08.2016г. 15:45ч 9 kb   

Плащания 2 01.12.2016г. 08:22ч 9 kb   

Плащания 3 29.12.2016г. 14:30ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 06.01.2017г. 09:04ч 113 kb