Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на втулки за ходови звена за багер SRs 2000

Регистрационен No: 17 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 11.03.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 01.04.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 04.02.2016г. 13:51ч 121 kb   

Обявление

Обявление 04.02.2016г. 13:51ч 244 kb   

Документация

Документация 04.02.2016г. 13:52ч 1024 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 11.04.2016г. 14:13ч 53 kb   

Протоколи комисия 11.04.2016г. 14:13ч 32 kb   

Протоколи комисия 11.04.2016г. 14:13ч 38 kb   

Протоколи комисия 11.04.2016г. 14:13ч 78 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 11.04.2016г. 14:14ч 50 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 28.04.2016г. 09:22ч 47 kb   

Гаранции за участие 05.05.2016г. 13:54ч 49 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 02.12.2016г. 15:06ч 51 kb   

Договори

Договор MT-200 / 04.05.2016

Договор 1 05.05.2016г. 08:38ч 1137 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 22.08.2016г. 11:21ч 9 kb   

Плащания 2 23.11.2016г. 09:32ч 9 kb   

Плащания 3 21.12.2016г. 08:43ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 29.12.2016г. 15:04ч 110 kb