Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB, SIEMENS, SCHEIDER-ELECTRIC и EATON или еквивалент

Регистрационен No: 32 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 03.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 22.08.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 21.03.2016г. 15:14ч 130 kb   

Обявление

Обявление 21.03.2016г. 15:14ч 345 kb   

Документация

Документация 21.03.2016г. 15:14ч 3117 kb   

Документация 05.04.2016г. 15:13ч 3198 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 05.04.2016г. 15:13ч 158 kb   

Разяснения

Разяснения 11.04.2016г. 14:40ч 65 kb   

Разяснения 18.04.2016г. 14:48ч 74 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 30.06.2016г. 14:03ч 160 kb   

Протоколи комисия 30.06.2016г. 14:03ч 350 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 14:48ч 364 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 14:48ч 270 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 14:48ч 198 kb   

Протоколи комисия 14.09.2016г. 14:48ч 415 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 14.09.2016г. 14:49ч 416 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.08.2018г. 14:13ч 56 kb   

Гаранции за изпълнение 11.09.2018г. 11:28ч 64 kb   

Гаранции за изпълнение 16.10.2018г. 13:50ч 72 kb   

Гаранции за изпълнение 26.10.2018г. 07:46ч 67 kb   

Договори

Договор MT-390 / 21.10.2016

Договор 1 24.10.2016г. 11:28ч 1567 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 03.12.2018г. 16:04ч 221 kb   

Договор MT-392 / 21.10.2016

Договор 1 24.10.2016г. 11:29ч 1325 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения 1 23.12.2016г. 12:37ч 62 kb   

Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 17.10.2018г. 14:52ч 264 kb   

Договор MT-409 / 14.11.2016

Договор 1 16.11.2016г. 09:26ч 1344 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 10.09.2018г. 16:02ч 261 kb   

Договор MT-410 / 14.11.2016

Договор 1 16.11.2016г. 09:26ч 1649 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения 1 31.01.2017г. 15:54ч 91 kb   

Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 11.10.2018г. 16:03ч 224 kb