Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на вакуумни контактори ниско напрежение

Регистрационен No: 102 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 10.09.2015 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 30.10.2015 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 06.08.2015г. 15:00ч 129 kb   

Обявление

Обявление 06.08.2015г. 15:00ч 248 kb   

Документация

Документация 06.08.2015г. 15:01ч 2162 kb   

Документация 18.08.2015г. 12:56ч 2304 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 18.08.2015г. 12:55ч 135 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 12.09.2015г. 15:50ч 59 kb   

Протоколи комисия 12.09.2015г. 15:50ч 69 kb   

Протоколи комисия 20.11.2015г. 15:19ч 82 kb   

Протоколи комисия 20.11.2015г. 15:20ч 78 kb   

Протоколи комисия 20.11.2015г. 15:20ч 125 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.11.2015г. 15:20ч 157 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 03.12.2015г. 14:54ч 33 kb   

Гаранции за участие 03.12.2015г. 14:54ч 29 kb   

Гаранции за участие 03.12.2015г. 14:54ч 28 kb   

Гаранции за участие 10.12.2015г. 15:51ч 48 kb   

Договори