Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на товарни автомобили 4x4 - шаси за рудник „Трояново-1“

Регистрационен No: 033 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 30.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 10.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Връзка към ЕП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 12.04.2016г. 13:57ч 2528 kb   

Обявление

Обявление 12.04.2016г. 13:58ч 6313 kb   

Документация

Документация 12.04.2016г. 13:58ч 1567 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 12.04.2016г. 13:58ч 945 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:02ч 891 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:02ч 857 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:02ч 885 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:02ч 1173 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 14:03ч 901 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 29.07.2016г. 12:45ч 430 kb   

Гаранции за участие 05.08.2016г. 13:26ч 502 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 16.12.2016г. 14:37ч 444 kb   

Договори

Договор МТ - 315 / 29.07.2016

Договор 1 29.07.2016г. 12:46ч 1112 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 13.01.2017г. 09:03ч 2162 kb