Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на тениска с къс ръкав

Регистрационен No: 162 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 10.03.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 30.05.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 02.02.2016г. 11:01ч 113 kb   

Обявление

Обявление 02.02.2016г. 11:01ч 261 kb   

Документация

Документация 02.02.2016г. 11:01ч 1745 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 02.02.2016г. 11:01ч 136 kb   

Указания и образци на документи

Разяснения

Разяснения 11.02.2016г. 15:59ч 32 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 30.03.2016г. 15:11ч 117 kb   

Протоколи комисия 30.03.2016г. 15:11ч 53 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:26ч 81 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:26ч 164 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:26ч 148 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 14:26ч 144 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 08.07.2016г. 13:31ч 45 kb   

Договори

Договор 334 / 18.08.2016

Договор 1 18.08.2016г. 13:14ч 1668 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 06.01.2017г. 14:15ч 114 kb