Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за товарни автомобили ЗИЛ

Регистрационен No: СПП 05-2015-13 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 21.06.2016г. 14:08ч 2084 kb   

Документация за участие 21.06.2016г. 14:08ч 423 kb   

Документация за участие 21.06.2016г. 14:15ч 703 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Информация за датите и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие

Договори

Договор MT-387 / 17.10.2016

Договор 1 18.10.2016г. 14:26ч 3914 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 10.11.2016г. 13:59ч 114 kb