Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за товарни автомобили ЗИЛ.

Регистрационен No: СПП 05-2015-09 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 07.04.2016г. 15:31ч 1250 kb   

Документация за участие 07.04.2016г. 15:31ч 202 kb   

Документация за участие 07.04.2016г. 15:31ч 76 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Договори

Договор MT-305 / 15.07.2016

Договор 1 18.07.2016г. 08:20ч 1980 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 04.08.2017г. 15:38ч 112 kb