Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за товарни автомобили УРАЛ

Регистрационен No: СПП 05-2015-07 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 16.03.2016г. 14:02ч 1112 kb   

Документация за участие 16.03.2016г. 14:02ч 167 kb   

Документация за участие 16.03.2016г. 14:04ч 71 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Информация за датите и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие

Други

Други 12.06.2017г. 09:26ч 61 kb   

Договори

Договор МТ-252 / 01.06.2016

Договор 1 02.06.2016г. 08:12ч 1506 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 10.10.2016г. 14:41ч 9 kb   

Плащания 2 23.11.2016г. 10:13ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 08.06.2017г. 14:54ч 121 kb