Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за товарни автомобили КРАЗ

Регистрационен No: СПП 05-2015-11 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 21.06.2016г. 14:04ч 1374 kb   

Документация за участие 21.06.2016г. 14:05ч 406 kb   

Документация за участие 21.06.2016г. 14:16ч 288 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Договори

Договор МТ-385 / 17.10.2016

Договор 1 18.10.2016г. 14:28ч 2371 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 10.11.2016г. 14:00ч 109 kb