Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за товарни автомобили КАМАЗ

Регистрационен No: СПП 05-2015-08 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 16.03.2016г. 15:34ч 1273 kb   

Документация за участие 16.03.2016г. 15:34ч 75 kb   

Документация за участие 16.03.2016г. 15:34ч 229 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Други

Други 12.06.2017г. 09:26ч 62 kb   

Договори

Договор МТ-253 / 01.06.2016

Договор 1 02.06.2016г. 08:12ч 2066 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 10.10.2016г. 14:42ч 9 kb   

Плащания 2 23.11.2016г. 10:14ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 08.06.2017г. 14:55ч 116 kb