Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за товарни автомобили КАМАЗ

Регистрационен No: СПП 05-2015-06 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 18.02.2016г. 13:55ч 1259 kb   

Документация за участие 18.02.2016г. 13:55ч 186 kb   

Документация за участие 18.02.2016г. 13:59ч 79 kb   

Разяснения

Разяснения 25.02.2016г. 10:34ч 52 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Договори

Договор МТ-205 / 09.05.2016

Договор 1 09.05.2016г. 15:45ч 2136 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 10.10.2016г. 14:36ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 21.10.2016г. 08:52ч 109 kb