Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за автомобили УАЗ.

Регистрационен No: СПП 05-2015-10 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 07.04.2016г. 15:32ч 1366 kb   

Документация за участие 07.04.2016г. 15:32ч 239 kb   

Документация за участие 07.04.2016г. 15:32ч 82 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Договори

Договор МТ-306 / 15.07.2016

Договор 1 18.07.2016г. 08:21ч 2281 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 28.07.2017г. 14:00ч 112 kb