Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за автомобили КАМАЗ

Регистрационен No: СПП 05-2015-01 / 0

Документация

Решение на ИД за стартиране на поръчка по СПП

Покани до включените кандидати

Документация за участие

Документация за участие 01.10.2015г. 10:40ч 1359 kb   

Документация за участие 01.10.2015г. 10:40ч 306 kb   

Документация за участие 01.10.2015г. 10:40ч 436 kb   

Решение по чл.38 за завършване на процедура

Информация за датите и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие

Други

Други 13.10.2015г. 13:14ч 79 kb   

Други 13.10.2015г. 13:14ч 28 kb   

Договори