Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на материали за обратни станции“

Регистрационен No: 14 / 2016

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 10.02.2016г. 09:46ч 2312 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.06.2016г. 14:36ч 429 kb   

Договори

Договор МТ - 085 / 16.03.2016

Договор 1 16.03.2016г. 16:07ч 346 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 17.05.2016г. 14:27ч 9 kb   

Плащания 2 20.07.2016г. 07:56ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 03.08.2016г. 12:49ч 2125 kb