Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лагери

Регистрационен No: 001 / 2016

Документация

Решение за създаване на системата

Обявление

Обявление 02.06.2015г. 13:48ч 215 kb   

Документация за участие и указания/ред за публикуване на променена документация при необходимост

Образци на документи

Образци на документи 02.06.2015г. 13:48ч 689 kb   

Образци на документи 02.06.2015г. 13:50ч 457 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 22.06.2015г. 15:12ч 36 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 22.06.2015г. 15:12ч 50 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 17.08.2015г. 09:24ч 42 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 17.08.2015г. 13:54ч 39 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 17.08.2015г. 13:54ч 39 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 17.08.2015г. 13:54ч 37 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 18.08.2015г. 13:57ч 56 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 02.09.2015г. 14:01ч 158 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 20.10.2015г. 10:06ч 56 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 18.11.2015г. 14:00ч 38 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 21.01.2016г. 14:40ч 38 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 25.01.2016г. 14:50ч 52 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 18.02.2016г. 11:16ч 152 kb   

Протоколите на комисията от разглеждане на всяко заявление 26.04.2016г. 16:04ч 99 kb   

Други

Други 22.07.2016г. 11:45ч 117 kb   

Поръчки

001-2015-01 / 13.10.2015
СПП 001-2015-03 / 21.06.2016
СПП 001-2015-04 / 21.06.2016