Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрически табла, модули и аксесоари за тях

Регистрационен No: 048 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 19.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 03.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 12.04.2016г. 13:32ч 119 kb   

Обявление

Обявление 12.04.2016г. 13:32ч 247 kb   

Документация

Документация 12.04.2016г. 13:32ч 1903 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 12.04.2016г. 13:32ч 221 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 20.06.2016г. 10:32ч 45 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 10:32ч 31 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 10:32ч 56 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 10:32ч 66 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 10:33ч 56 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 15.07.2016г. 14:27ч 54 kb   

Гаранции за участие 18.07.2016г. 10:26ч 27 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.08.2018г. 08:25ч 621 kb   

Договори

Договор 303 / 15.07.2016

Договор 1 15.07.2016г. 14:26ч 1805 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 17.09.2018г. 14:14ч 2037 kb