Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на 3 броя тръбоклади над 350 к.с. - специални машини с каретка

Регистрационен No: 121 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 12.01.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 13:00 на 24.02.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Връзка към ЕП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 23.11.2015г. 15:20ч 122 kb   

Обявление

Обявление 23.11.2015г. 15:20ч 308 kb   

Документация

Документация 23.11.2015г. 15:20ч 1781 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Разяснения

Разяснения 30.11.2015г. 13:00ч 114 kb   

Разяснения 04.12.2015г. 13:46ч 446 kb   

Разяснения 12.12.2015г. 11:30ч 38 kb   

Разяснения 23.12.2015г. 12:36ч 34 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 25.01.2016г. 15:19ч 62 kb   

Протоколи комисия 25.01.2016г. 15:19ч 63 kb   

Протоколи комисия 16.03.2016г. 15:27ч 105 kb   

Протоколи комисия 16.03.2016г. 15:27ч 103 kb   

Протоколи комисия 16.03.2016г. 15:27ч 114 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 16.03.2016г. 15:27ч 99 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 31.03.2016г. 08:43ч 35 kb   

Гаранции за участие 07.06.2016г. 12:45ч 36 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 05.01.2017г. 13:39ч 35 kb   

Договори

Договор MT 259 / 06.06.2016

Договор 1 07.06.2016г. 12:47ч 3452 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 23.01.2017г. 14:56ч 110 kb