Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, силови разединители 110 kV и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

Регистрационен No: 39 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 22.06.2015 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 11:00 на 03.09.2015 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 08.05.2015г. 07:44ч 129 kb   

Обявление

Обявление 08.05.2015г. 07:44ч 332 kb   

Документация

Документация 08.05.2015г. 07:44ч 2816 kb   

Указания и образци на документи

Разяснения

Разяснения 18.06.2015г. 14:54ч 63 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 21.07.2015г. 14:04ч 117 kb   

Протоколи комисия 21.07.2015г. 14:04ч 158 kb   

Протоколи комисия 15.09.2015г. 09:22ч 375 kb   

Протоколи комисия 15.09.2015г. 09:22ч 142 kb   

Протоколи комисия 15.09.2015г. 09:23ч 396 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 15.09.2015г. 09:23ч 314 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 05.10.2015г. 10:22ч 38 kb   

Гаранции за участие 05.10.2015г. 10:22ч 39 kb   

Гаранции за участие 08.10.2015г. 13:53ч 59 kb   

Гаранции за участие 08.10.2015г. 13:53ч 60 kb   

Гаранции за участие 27.10.2015г. 10:45ч 44 kb   

Гаранции за участие 27.10.2015г. 10:45ч 53 kb   

Гаранции за участие 02.11.2015г. 14:39ч 50 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 11.08.2016г. 08:48ч 35 kb   

Гаранции за изпълнение 12.08.2016г. 15:03ч 55 kb   

Договори

Договор MT-393 / 22.10.2015

Договор 1 27.10.2015г. 10:49ч 1316 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения 1 05.05.2016г. 16:08ч 88 kb   

Допълнителни споразумения 2 30.05.2016г. 07:32ч 93 kb   

Плащания

Плащания 1 30.06.2016г. 15:51ч 9 kb   

Плащания 2 25.07.2016г. 14:42ч 9 kb   

Плащания 3 10.08.2016г. 12:56ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 29.08.2016г. 08:19ч 109 kb   

Договор MT-394 / 22.10.2015

Договор 1 27.10.2015г. 10:51ч 1380 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения 1 05.05.2016г. 16:08ч 90 kb   

Допълнителни споразумения 2 30.05.2016г. 07:32ч 94 kb   

Плащания

Плащания 1 30.06.2016г. 15:53ч 9 kb   

Плащания 2 24.08.2016г. 11:27ч 9 kb   

Плащания 3 14.09.2016г. 10:39ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 20.09.2016г. 08:09ч 121 kb   

Договор MT-406 / 27.10.2015

Договор 1 02.11.2015г. 14:41ч 1146 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 25.07.2016г. 14:45ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 11.08.2016г. 16:01ч 113 kb