Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт при необходимост на повдигателни съоръжения тип подвижни работни площадки

Регистрационен No: 11 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 07.03.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 08:45 на 22.03.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 29.01.2016г. 14:13ч 125 kb   

Обявление

Обявление 29.01.2016г. 14:13ч 254 kb   

Документация

Документация 29.01.2016г. 14:14ч 2663 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 29.01.2016г. 14:14ч 462 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:57ч 51 kb   

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:57ч 44 kb   

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:57ч 66 kb   

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:57ч 44 kb   

Протоколи комисия 05.04.2016г. 15:58ч 69 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 05.04.2016г. 15:58ч 61 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 28.04.2016г. 11:16ч 46 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 29.05.2019г. 13:04ч 67 kb   

Договори

Договор МТ-171 / 22.04.2016

Договор 1 04.05.2016г. 07:48ч 1660 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 20.07.2016г. 07:52ч 9 kb   

Плащания 2 26.07.2016г. 11:04ч 9 kb   

Плащания 3 14.09.2016г. 15:35ч 9 kb   

Плащания 4 04.10.2016г. 12:54ч 9 kb   

Плащания 5 12.10.2016г. 14:23ч 9 kb   

Плащания 6 28.11.2016г. 13:51ч 9 kb   

Плащания 7 28.12.2016г. 14:55ч 9 kb   

Плащания 8 23.01.2017г. 15:15ч 9 kb   

Плащания 9 09.02.2017г. 10:00ч 9 kb   

Плащания 10 22.03.2017г. 11:59ч 9 kb   

Плащания 11 04.05.2017г. 09:28ч 9 kb   

Плащания 12 25.05.2017г. 15:14ч 9 kb   

Плащания 13 07.06.2017г. 13:14ч 9 kb   

Плащания 14 13.07.2017г. 13:19ч 9 kb   

Плащания 15 26.07.2017г. 15:38ч 9 kb   

Плащания 16 02.08.2017г. 13:06ч 9 kb   

Плащания 17 10.08.2017г. 11:07ч 9 kb   

Плащания 18 15.09.2017г. 08:41ч 9 kb   

Плащания 19 21.09.2017г. 15:20ч 9 kb   

Плащания 20 20.10.2017г. 08:28ч 9 kb   

Плащания 21 01.12.2017г. 14:48ч 9 kb   

Плащания 22 05.01.2018г. 10:18ч 9 kb   

Плащания 23 11.01.2018г. 08:41ч 9 kb   

Плащания 24 01.03.2018г. 14:12ч 9 kb   

Плащания 25 28.03.2018г. 14:40ч 9 kb   

Плащания 26 04.04.2018г. 11:14ч 9 kb   

Плащания 27 25.04.2018г. 14:16ч 9 kb   

Плащания 28 11.07.2018г. 14:21ч 10 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 20.05.2019г. 11:48ч 197 kb