Енергийна независимост и национална сигурност

 

Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път

Референтен No: 21 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 09.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади