Енергийна независимост и национална сигурност

 

Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път

Референтен No: 21 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 09.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 03.05.2018 36 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1zal..pdf 18.06.2018 50 kb   

Протокол 2 zal.pdf 18.06.2018 65 kb   

Протокол 3 zal..pdf 18.06.2018 109 kb   

Протокол 4.pdf 18.06.2018 118 kb   

Окончателен доклад

Решение за предварителен подбор

Решение.pdf 18.06.2018 100 kb   

Договори

Договор MT-252 / 11.07.2018

Договор MT-252-11-07-2018-ЗАЛ 12.07.2018 2771 kb   

Обявление за възлагане на поръчка