Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на студозащитно облекло

Референтен No: 84 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.11.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Решение за приключване