Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за работен орган на кофово-верижни багери ERs 710

Референтен No: 168 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 21.02.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади