Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лични предпазни средства

Референтен No: 29 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 05.07.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 08.07.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 01.08.2019 513 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 01.08.2019 397 kb