Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и монтаж на климатични инсталации

Референтен No: 123 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 03.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 14.11.2018 117 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 14.11.2018 645 kb