Енергийна независимост и национална сигурност

 

Записване и контакти

Записването за курсове и обучения организирани от ЦПО „Марица-изток” става възможно след представяне в Учебните центрове в клоновете на Дружеството на следните документи:

 1. Заявление по образец на ЦПО;
 2. Копие от документ за завършена степен на образование, като задължително условие е представяне на оригинал за сверяване на данните;
 3. Копие от документ за завършен квалификационен курс, като задължително условие е представяне на оригинал за сверяване на данните;
 4. Документ за самоличност за сверяване на данните от молбата.

 

Непосредствено преди започване на курса се представят:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Медицински документ, удостоверяващ че професията по която ще се обучава курсиста не му е противопоказна;
 3. Стойността на избраното обучение от ЦПО, заедно с таксата за издаване на пропуск за допуск в стратегически обект (заплащат се в касата на съответният рудник);
 4. Две актуални снимки за документи.

 

За информация и контакти с Центъра за професионално обучение:

Работно време 7:30 – 16:10 часа

от понеделник до петък

 •          Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново – експерт обучение и квалификация:

  централа +359 417 825 89, вътрешен 273;

 •          Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево – експерт обучение и квалификация:

  централа +359 417 823 10, вътрешен 373;

 •          Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово – експерт обучение и квалификация:

  централа +359 417 821 29, вътрешен 437;

 •          Управление – експерт обучение и квалификация:

  централа +359 417 833 05; +359 417 825 75, вътрешен 3018;

 •          Управление - ръководител ЦПО:

  централа +359 417 833 05; +359 417 825 75, вътрешен 4142.