Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сигнал за корупция

Уважаеми граждани,

Можете да изпращате Вашите сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси посредством:

Кутии за сигнали – на територията на Управлението на дружеството и в административните сгради на трите рудника са разположени четири кутии за подаване на сигнали. Задължително условие при подаването на сигнал е обаждането да не бъде анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е да се осигури обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост.

„Гореща телефонна линия“ – на телефон 0417/83322 можете да подавате денонощно сигнали за корупция и/или конфликт на интереси на служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Всеки сигнал ще бъде записан посредством телефонен секретар и ще бъде прослушан от комисия, определена от ръководството на дружеството. Задължително условие при подаването на сигнал е обаждането да не бъде анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е да се осигури обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост.

Електронен път – ако разполагате с информация за корумпирани служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, които участват в корупционни схеми и/или за служители, които са в конфликт на интереси, можете да сигнализирате чрез попълването на посочените по-долу полета. Попълването на личните Ви данни е задължително и цели единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост.

Ръководството на дружеството гарантира Запазването на анонимността на подателя на сигнала!

Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. За анонимни сигнали се считат:

  • получените без посочени две имена, без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала, и без информация за обратна връзка. Изпратени посредством четирите пощенски кутии- разположените на територията на Управлението на дружеството и в административните сгради на трите рудника,
  • сигнали по телефона, без посочени две имена и данни за кореспонденция.
  • сигнали, при които от страна на представител на дружеството е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация и лицата не са открити чрез посочените от тях данни за обратна връзка;

Няма да се разглеждат и сигнали, подадени повторно по въпрос, по който е извършена проверка и е постановено решение, освен ако те са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.