Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съвет на директорите

Светослав Митков Миневски, Председател на съвета на директорите

 Светослав Миневски e роден през 1968 г. в Стара Загора. През 1993 г. завършва ВИПОНД на МВР със специалности “Право” и „Охрана на обществения ред и борба с престъпността”. От 1993 - 1998 г. работи в сектор „Икономическа полиция” на РДВР – Стара Загора, а от 1998 – 2007 г. в сектор БОП. От 2007 г. е адвокат, председател е на Дисциплинарен състав в Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия – Стара Загора. Председател на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД от 26.07.2021 г.

Инж. Илза Миткова Чинкова, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Инж. Илза Чинкова е магистър със специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, специализация „Робототехника“ от Технически университет – София /ТУ – София/ и магистър, специалност „Финанси” от Университета за национално и световно стопанство. През годините е специализирала и придобила допълнителна квалификация по ефективно управление на финанси и контрол, организация и провеждане на обществени поръчки, управление на проекти от Американския университет в София, Австрийския институт WIFI, Американската агенция за международно развитие, Дипломатическия институт в София, Института по публична администрация и други.

Професионалният ѝ опит преминава през държавната администрация и частния бизнес. Илза Чинкова е работила в Българска народна банка и е заемала ръководни позиции в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, „Мини Марица-Изток” ЕАД,  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и др.

Инж. Чинкова ползва английски и италиански език.

 Заемала е длъжността Директор на Дирекция „Финансово-икономическа” в „Мини Марица изток” ЕАД от 01.03.2006 г. до 23.10.2009 г.

Избрана е за член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД на 24.01.2022 г., до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране на член представител на държавата в борда. От 31.01.2022 г. тя е назначена и за Изпълнителен директор.

Цветолин Венциславов Богданов, Член на Съвета на директорите

 Цветолин Богданов е роден на 30.04.1970 г. в Стара Загора.Бизнесмен, председател на Тенисклуб „Августа Траяна“ – Стара Загора. Член на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД от 26.07.2021 г.

Николай Стефанов Диков, Член на Съвета на директорите  

Николай Диков е роден през 1986 г. Завършил е висшето си образование в Технически университет - София през 2009 г. През 2012 г. защитава магистърска степен по специалност „Публична администрация”. От 2011 година е общински съветник в Общински съвет - Стара Загора. От 2015 г. до  2019 г. е Председател на група в състава на Общински съвет – Стара Загора. През 2019 г. отново е избран за член на Общински съвет – Стара Загора.

От декември 2014 г. до март 2017 г. е член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, след което е председател на СД до 25.07.2021 г.

 

Георги Иванов Коев, Член на Съвета на директорите 

Георги Коев е роден през 1954 г. Завършил е Стопанска академия „Д.А.Ценов” - Свищов, магистър по специалност „Счетоводство и контрол”. Специализира в УНСС „Организация и методология на счетоводната отчетност” и има допълнителна професионална подготовка по „Индустриален бизнес” и „Организация и управление на бизнеса и управленската дейност”. Присъдени квалификации - „Индустриален мениджър” и „Мениджър-финанси и отчетност”. Професионалното му развитие е свързано с комплекса „Марица-изток”. Започва работа през 1980 г., като заема длъжности свързани със специалността си във финансовата сфера. През периода 1986-1998 г. и 2000-2003 г. е главен счетоводител, началник отдел „Икономически” и ръководител на направление „Икономическо” в ТЕЦ „Марица изток 3”. От 2003 г. до 2015 г. е заместник-кмет в Община Раднево и в различни периоди ръководи финансовата дейност във всичките ѝ аспекти, стопанските дейности и социалната политика. 

За член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД е избран на 20.08.2014 г.

Елвира Петрова Шопова, Член на Съвета на директорите

Елвира Петрова Шопова е родена през 1968 в гр. Дупница. Магистър по „Теология“ и „Стопанско управление“, има завършена специализация по „Маркетинг и търговска дейност“ и допълнителни специализирани обучения „Инвестиции в енергетиката и ядрени мощности“, „Енергийна ефективност и ВЕИ“ и др. Професионалният й опит е натрупан в сектор енергетика с придобитата квалификация икономист. Трудовата си дейност започва от СМЕК „Бобов дол“ като плановик-нормировчик „Капитално строителство“, след преструктурираното продължава в „Мини Бобов дол“ ЕАД - „Централно управление“, преминава през „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД - ръководител „Търговско инвестиционна дейност“, „Национално електрическа компания” ЕАД - директор „Обществени поръчки“ и Министерство на енергетиката - експерт „Корпоративно управление в енергетиката“.Член на СД на "Мини Марица - изток" ЕАД от 18.08.2022 г.

Инж. Николай Николов, Член на Съвета на директорите

Инж. Николай Николов е завършил магистратура в Технически университет – Габрово, специалност „Технология на металите и металорежещите машини“. Средното си образование е завършил в Средно професионално техническо училище по индустриална химия „Асен Златарев“ – Плевен, специалност „Контролно измервателни прибори и автоматика“. Има дългогодишен управленски опит. Заемал е длъжностите изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ и главен секретар в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Владее английски и руски език. Член на СД на "Мини Марица - изток" ЕАД от 18.08.2022 г.