Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съвет на директорите

Светослав Митков Миневски, Председател на съвета на директорите

 Светослав Миневски e роден през 1968 г. в Стара Загора. През 1993 г. завършва ВИПОНД на МВР със специалности “Право” и „Охрана на обществения ред и борба с престъпността”. От 1993 - 1998 г. работи в сектор „Икономическа полиция” на РДВР – Стара Загора, а от 1998 – 2007 г. в сектор БОП. От 2007 г. е адвокат, председател е на Дисциплинарен състав в Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия – Стара Загора. Председател на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД от 26.07.2021 г.

Тодор Тодоров, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор


От 19.04.2024 г. Тодор Тодоров е новият изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Той е назначен и за член на Съвета на директорите на въгледобивното дружество, на мястото на досегашния изпълнителен директор Илза Чинкова, която оглавяваше Дружеството от 31.01.2022 година.
 
Тодор Тодоров е магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ от Икономически университет – Варна. Специализирал е Финансов мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство – София и Корпоративен мениджмънт към Институт за стимулиране на икономиката на Австрия. Има професионални квалификации „Мениджър“ по Индустриален мениджмънт и Организация и управление на бизнеса, „Мениджър финанси и отчетност“ по Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност и „Финансов мениджмънт“ от Стопанска академия – Свищов.
 
Натрупал е богат професионален опит, заемайки последователно длъжностите главен счетоводител на „Мини Марица-изток“ ЕАД и на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, финансов директор на ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД и изпълнителен директор и член на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Т. Тодоров е управлявал консултантска и инвестиционна компания. Член е на УС на ЕУРАКОЛ-Брюксел. Носител е на множество награди. Номиниран е за „Мениджър на годината“ за 2010 г.

Цветолин Венциславов Богданов, Член на Съвета на директорите

 Цветолин Богданов е роден на 30.04.1970 г. в Стара Загора.Бизнесмен, председател на Тенисклуб „Августа Траяна“ – Стара Загора. Член на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД от 26.07.2021 г.

 

Стелиан Пенчев Коев, Член на Съвета на директорите

Стелиан Коев е роден през 1978 г. в Стара Загора.
През 2003 г. завършва „Стопански и финансов контрол“ в Стопанска академия „Димитър А. Цанов“ – Свищов.
В „Мини Марица-изток“ ЕАД има 19 години стаж, като през годините е заемал длъжностите „счетоводител“, „главен счетоводител“ и директор „Икономика и финанси“ в периода 2014-2022 г.
Член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от 27.05.2024 г.

 

Таньо Брайков, Член на Съвета на директорите

Таньо Брайков е роден през 1962 г. в Стара Загора. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски". От 25 години работи като адвокат.
Общински съветник мандат 2015/2019, а в периода 2017/2019 е председател на Общински съвет Стара Загора.
Член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от 06.06.2024 г.