Енергийна независимост и национална сигурност

 


Рамков план за придобиване на земя и преселване /РППЗП/

Рамковият план за придобиване на земя и преселване е разработен от експертите на „Мини Марица-изток” ЕАД в съответствие със законодателството на Република България и според изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР документът е публичен. Копия са предадени на община Раднево и кметството в с. Бели бряг, община Раднево. На хартиен носител „Рамковият план за придобиване на земя и преселване” е на разположение в деловодството на „Мини Марица-изток” ЕАД в гр. Раднево.