Енергийна независимост и национална сигурност

 

Представяне на ЦПО

Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток” ЕАД се осъществява от Център за професионално обучение (ЦПО) в структурата на отдел „Човешки ресурси” в Управлението на Дружеството. Създаването на ЦПО и лицензирането му в Националната агенция за професионално образование и обучение с безсрочен лиценз № 200211028 от 04.11.2002 г. дава на „Мини Марица-изток” ЕАД следните предимства:

 1. По-добра координация, организация и отчетност при осъществяването на квалификационната дейност в Дружеството.
 2. Възможност за своевременно организиране и провеждане на обучение при всяка възникнала необходимост.
 3. От 2003 г. ЦПО става институция на национално равнище за провеждане на професионално обучение по лицензираните професии и издаване на легитимни документи, а от 2007 г. по лиценз ЦПО извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по седем професии и специалности.
 4. Тъй като лицензираните професии са основни и строго специфични за „Мини Марица-изток” ЕАД, ЦПО дава възможност за по-качествено обучение, поради:
  • Ползването на единни програми, в чието създаване са участвали широк кръг от специалисти;
  • Ползване на ръководители и специалисти с богат практически опит в Дружеството за лектори;
  • Провеждане на практическата част от обучението на действащи в производството машини и съоръжения;
  • Провеждане на изпитите от комисии, съставени от специалисти в съответното професионално направление от клоновете и Управлението на Дружеството.

В ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по професии и специалности, които центърът предлага. За качествено провеждане на учебните занятия и подготовка на курсистите ЦПО разполага с обособени зали и учебни кабинети, в Управлението и клоновете на Дружеството, както следва:

 •          Компютърна зала в Управлението;
 •          Два учебни кабинета в рудник „Трояново – 1”, с. Трояново;
 •          Три учебни кабинета в рудник „Трояново – север”, с. Ковачево;
 •          Два учебни кабинета в рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово;

            Съгласно лиценза ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево извършва следните видове обучения:

 •          Професионално обучение и квалификация по професии за втора и трета степен на квалификация;
 •          Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател;
 •          Семинари, мотивационни обучения, тренингови обучения, тимбилдинг;
 •          Обучения за придобиване на правоспособност за отделните професии съгласно Държавните образователни изисквания..

Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие.