Енергийна независимост и национална сигурност

 

Поделения

Клон рудник „Трояново-1”

Първата копка по изграждането на първия рудник е направена на 3 март 1952 г.  

Съгласно проекта в полето на рудник „Трояново-1” се включват 525 300 000 тона въглищни запаси при среден коефициент на откривка 2,44 куб. м/тон въглища.

Първите 117 100 тона са добити през 1960 г. От 1961 г. рудникът влиза в редовна експлоатация. През същата година – на 19 юни, започва и използването на първата електрифицирана двойна жп линия от откривните хоризонти до външното насипище (дълга 12 километра), с която се поставя началото на преминаването от парна към електрическа тяга.

Докато през първата година на редовната му експлоатация – 1961-ва, са добити 1 404 000 тона въглища, през 1965 г. добивът нараства на 6 059 000 тона.

Клон рудник „Трояново-север”

Рудник „Трояново-север” заема северната част от продуктивната зона на Източномаришкия басейн. На север той минава по контура на находището, а на юг граничи с рудник „Трояново-1”. 

Подготвителните работи за строителството започват през 1960 г. –  измества се коритото на река Овчарица от терена на бъдещите минни разработки, изграждат се временни жилища край с. Ковачево, поставя се началото на строежа на съединителната линия с рудник „Трояново-1”. 

През 1964 г. на 9 август в рудник „Трояново-2” е натоварена първата влакова композиция с въглища. 

През първата година на експлоатация в рудник „Трояново-2” са добити 307 хиляди тона въглища.

Клон рудник „Трояново-3” 

Рудник „Трояново-3” заема южната част на Източномаришкия басейн и има форма на правоъгълник, ориентиеран в посока запад-изток, дължина около 12 километра и ширина (север-юг) около 2,5 – 3 километра.  

Промишлените му запаси от въглища се изчисляват на 336 230 000 тона.

Средната дълбочина на земните маси над въглищния комплекс е 70 – 80 метра.

За разлика от първите два рудника проектът на рудник „Трояново-3” се изготвя от колектив на българския проектантски институт „Минпроект” и то изцяло с гуменолентов транспорт вместо с жп транспорт.

Първата копка за изграждането на рудника е направена на 24 март 1964 г.

Първата поточна линия за откривка се въвежда в експлоатация през 1967 г.

Добивът на въглища започва през 1969 г. – произведени са 1 357 552 тона въглища.