Енергийна независимост и национална сигурност

 


Пътна карта

Създаване на Пътна карта за собствениците на имоти в с. Бели бряг

С цел постигането на по-голяма яснота, прозрачност и информираност на засегнатите лица е представена обща пътна карта включваща всички възможности, които стоят пред тях във връзка с продажбата/отчуждаването на имотите им. Предоставени са и пет примерни варианти на индивидуални пътни карти за всяко домакинство при изявено желание от негова страна.