Енергийна независимост и национална сигурност

 


Отклоняване на р. Сазлийка

Изместване на коритото на р. Сазлийка

Изместването на инфраструктурни обекти във втори етап от предпроектното проучване, изпълнено от „Минпроект” ЕАД, обхваща реконструкции на обекти до 2040 г. и по-специално корекция на коритото на р. Сазлийка.

- Изработен е Доклад от проучване и анализ на местното биоразнообразие и оценяване на потенциалните въздействия от изместването на р. Сазлийка, изработен от „Съюза на учените” по проект на „Мини Марица-изток” ЕАД , Договор №444/20.12.2017г. за „Извършване на мониторинг и инвентаризация на биоразнообразието в района на инвестиционното намерение на "Мини Марица-изток" ЕАД и изготвяне на обобщаващ доклад с изводи, препоръки и идеен проект за минимизиране и компенсиране на влиянието на инвестиционното намерение върху биоразнообразието”. Докладът е в помощ на Изискване по изпълнението номер 6 (ИИ№6 ) на ЕСП на ЕБВР: ”Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на живите природни ресурси”.

В него са предложени пълен комплект от мерки, планирането им и начините за изпълнението им за преодоляване на прякото унищожаване на биоразнообразие при СМР и негативните последици от реализацията на инвестиционното намерение след неговото изпълнение.

Набелязани са допълнителни, нови мерки за опазване на биоразнообразието и компенсиране на неизбежните загуби.

Третият етап обхваща периода от 2040 г. до 2050 г. с корекцията на коритото на р. Сазлийка, 2 участък.