Енергийна независимост и национална сигурност

 


Описание

ЗАМЯНА НА РОТОРНИ МНОГОКОФОВИ БАГЕРИ В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, БЪЛГАРИЯ

Споразумение за средствата от безвъзмездна помощ №054 от дата 17 януари 2014 г., осигурени от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ ”Козлодуй”

С цел да се обезпечат ефективният добив и енергийната независимост на страната, в ролята си на значим фактор за икономическата стабилност, както в регионален, така и в национален план, въгледобивното дружество „Мини Марица – изток” ЕАД изпълнява програма за непрекъснато обновяване и модернизиране на тежкото промишлено минно оборудване. В тази връзка Дружеството изготви, и в момента реализира Проект „ЗАМЯНА НА РОТОРНИ МНОГОКОФОВИ БАГЕРИ В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, България, с който се цели повишаване на производителността и енергийната ефективност, и съответно намаляване на енергоемкостта на Дружеството. С модернизирането на енергийното производство чрез по-добро използване на местния енергиен източник – лигнитните въглища, Проектът на практика ще допринесе за обезпечаването на сигурността на енергийната доставка.

Тъй като освен със собствени средства, Проектът е финансиран и със средствата от безвъзмездна помощ (Споразумение №054 от дата 17 януари 2014г.), предоставена от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”, чийто Администратор е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР),то неговото изпълнение изцяло е съобразено с „Екологичната и социална политика” (ЕСП) на ЕБВР.