Енергийна независимост и национална сигурност

 

Минно оборудване

Тежкото минно оборудване (ТМО) включва роторни и верижни багери, насипообразуватели (абзетцери), гумено-лентови транспортьори (ГТЛ) и задвижващи и обратни станции за тях.

Основна част от ТМО са роторните багера: SRs470, SchRs1200, SRs1301, SRs 2000, SRs4000, К 400, KWK400 и KWK2000– общо за дружеството 28 на брой.

При тях основен работен орган е роторното колело с 8 кофи при багер SRs 470, с 8 или 14 кофи при багер SchRs 1200, 14 кофи при SRs 2000 и 16 кофи при багер SRs 4000.

В добивните участъци на трите рудника работят 6 броя верижни многокофови багера тип ERs 710, които се използват за изземване на въглища до 15 метра под котата на стоене на багера.

Други видове машини от ТМО за осъществяване на технологичната дейност са насипообразувателите (абзетцери) - As 5000, As 6300 и  As 12500. Те са основни съоръжения за насипообразуване. В Дружеството има 12 броя насипообразуватели.

Роторен багер заедно с ГТЛ и насипообразувател образуват така наречения Разкривно-транспортен насипищен комплекс (РТНК).

В рудник „Трояново-1” има 3 РТНК, в рудник „Трояново-север” – 5 РТНК, а в рудник „Трояново-3” – 4 РТНК.

Много важна част от минното оборудване е технологичната механизация, състояща се от булдозери, турнодозери, челни товарачи, чистачни устройства, еднокофови багери. То осигурява по-добра и по-ефективна дейност на тежкото минно оборудване, като участва в подготовката на трасета, планировка и др. Воденето на минните работи и ритмичността на добива на въглища са немислими без надежден булдозерен парк.