Енергийна независимост и национална сигурност

 


Кратко описание на Споразумение № 054

Споразумение за безвъзмездна помощ № 054 между „Мини Марица-изток“ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие /ЕБВР – Администратор на средствата от безвъзмездната помощ, осигурени от Международния фонд за подпомагане на извеждането  от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”/ за „Замяна на роторни багери“ от 17 януари 2014 година.

Бенефициент: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Обща стойност на финансирането: 30.15 млн. евро, от които 15.15 млн. евро от МФК Начало на проекта: октомври 2014 година

На основание на споразумението и с решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД беше обявена открита тръжна процедура за възлагане на Договор с референтен № ММЕ/BWE „Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България”. След изпълнена прозрачно тръжна процедура в съответствие с политиките и правилата на ЕБВР за възлагане на договори, за изпълнител беше избран консорциум „ФАМУР” и „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА”. 

 

Източник: Министерство на енергетиката; ММИ