Енергийна независимост и национална сигурност

 


Кратко описание на Споразумение № 032

Споразумение за безвъзмездна помощ № 032 между „Мини Марица-изток“ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие /ЕБВР – Администратор на средствата от безвъзмездната помощ, осигурени от Международния фонд за подпомагане на извеждането  от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”/ за „Рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД“ от 25 юни 2009 година

Бенефициент: „Мини Марица-изток” ЕАД

Обща стойност на финансирането: 21 млн. евро, от които 15 млн. евро от МФК.

Начало на проекта: юли 2010 година

Проектът включва въвеждането на енергийно ефективни мерки чрез рехабилитация на тежко индустриално оборудване, трансформатори, електрически подстанции, система за контрол на натоварването и управление на транспортни ленти и багери. 

 

Източник: Министерство на енергетиката; ММИ