Енергийна независимост и национална сигурност

 

Контакти

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Адрес: 6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ 13
Телефони:
Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75
Факс: +359 417 826 05

Деловодство:+359 417 834 73

e-mail: delovodstvo@marica-iztok.com

Изпълнителен директор Тодор Тодоров
Телефон: +359 417 823 54
Секретар Изпълнителен директор
e-mail: sekretarid@marica-iztok.com

Заместник изпълнителен директор инж. Димитър Чолаков
Факс: +359 417 820 41

Заместник изпълнителен директор - инж. Ромео Петров

Факс: +359 417 820 39

ИД Директор Дирекция финансово-административна - Юлиян Ненчев

тел: +359 417 843 20

Директор Дирекция Производствено-технологична – инж. Ясен Чаушев

РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“

Адрес: 6270 с. Трояново

e-mail: rudnik1@r1.marica-iztok.com
Централа: +359 417 825 89

Управител – инж. Милен Манов
Телефон: +359 417 826 20
Факс: +359 417 825 49

Директор Производствени въпроси – инж. Иван Марков

Директор Технически въпроси – инж. Никола Николов

РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“

Адрес: 6264 с. Ковачево
Централа: +359 417 823 10
Управител – инж. Стойко Башалов
Телефон: +359 417 829 15
Факс: +359 417 826 19

Директор Производствени въпроси – инж. Иван Гидиков

ИД Директор Технически въпроси - инж. Красен Христозов


РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“

Адрес: 6294 с. Медникарово
Централа: +359 417 821 29
Управител – инж. Тодор Гайдаров
Телефон: +359 417 829 63
Факс: +359 417 826 95

Директор Производствени въпроси – инж. Красимир Кадифейкин

ИД Директор Технически въпроси – инж. Евгени Донев

 

Лица отговорни за защита на личните данни

Светла Николова
Тонка Курашева

Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75
e-mail: zld@marica-iztok.com