Енергийна независимост и национална сигурност

 


Изпълнени проекти по СБП № 032

Споразумение за безвъзмездна помощ №32/25.06.2009 г., изменено и получило нова формулировка Споразумение за безвъзмездна помощ №032А/25.07.2013 г. за рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Наименование на проекта:

ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕЖКОТО МИННО ОБОРУДВАНЕ В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Стойност на проекта:

Обща стойност на проекта:             21.070,000.00 евро                           41 209 338,10 лв.

Безвъзмездна помощ от МФК:       14 749 000.00 евро – 70%                28 846 536,67 лв.

Собствени финансови ресурси:     6,321,000.00 евро – 30%                  12 362 801,43 лв.

За изпълнението на проекта са сключени четири договора:

- Договор MME/А;

- Договор MME/С;

- Договор ММЕ/D Лот А;

- Договор ММЕ/D Лот Б