Енергийна независимост и национална сигурност

 


Изместване на пътен участък от 5,4 км.

Изместване на пътен участък от 5,4 км

Напредването на минните работи на рудник „Трояново-север” в западна посока към 2020 г. ще наложи изместването на инфраструктурни обект пред фронта на минните работи на рудник„Трояново-север”. Направено е предпроектно проучване от „Минпроект” ЕАД, разделено на три етапа. Първият етап е изместване на пътен участък от 5,4 км от републиканската пътна мрежа III-554-„Раднево-Гълъбово”,  в района между селата Бели бряг и Любеново, който ще бъде изместен в посока към с. Рисиманово. Предстоят следните специализирани действия:

  1.       Очаква се съгласувателно писмо от Агенция „Пътна инфраструктура”;
  2.       Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика.
  3.       Издаване на заповед за одобряване от Министъра на Министерството нарегионалното развитие и благоустройството. Внасяне на техническите проекти и разрешение за строеж.