Енергийна независимост и национална сигурност

 


Изграждане на разширение на гробищен парк в град Раднево

Изграждане на разширение на гробищен парк в град Раднево

В тази връзка през 2010 г. е сключен договор между Община Раднево и „Мини Марица-изток“ ЕАД по силата, на който Дружеството се ангажира да изгради безвъзмездно „Разширение на гробищен парк в землището на град Раднево“ върху терен от 15 000 кв.м. общинска собственост. Целта е да подпомогне общината при възникналата необходимост от нови гробни места поради закриването на гробището в село Бели бряг.

Вече е изпълнен и Проект „Външно ел. захранване и ремонт, и удължаване на съществуващ полски път“, който трябваше да бъде завършен до средата на 2019 г.

Оформянето на терена като гробищен парк е изпълнено изцяло за сметка на Дружеството и в него вече се извършват погребения. В рамките на този проект са изградени:

-     Колумбарий (урностена) със 150 ниши за урни с мраморни плочи;

-     Главна и второстепенни алеи;

-     Чешми с питейна вода и канализационна система;

-     Ограда;

-     Парково осветление;

-     Теренът е залесен с иглолистни и широколистни храсти с обща площ 1 124 кв. м

-     Затревяване с площ 576 кв. м.