Енергийна независимост и национална сигурност

 


Договор MME/D

Договор ММЕ/D

Лот А: “Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за  компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на  „Мини Марица-изток”ЕАД, България”

Стойност на Договора: 898 668,79 € (1 757 643,38 лв.)

Изпълнител: „СИМЕНС“ ЕООД, България

Етап на изпълнение към момента: завършен

Дата на сключване на договора: 28.10.2015

Дата на приключване на договора: 30.06.2017

При изпълнението на договора е компенсирана реактивната мощност на следните минни съоръжения:

-          148 броя задвижващи станции;

-          10 броя роторни багери;

-          10 броя насипообразуватели;

-          8 броя претоварачи;

-          4 броя верижни многокофови багери тип Rs710.

 

Лот Б: “Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление чрез подмяна с LED осветители в „Мини Марица-изток” ЕАД, България”

Стойност на Договора: 2 453 908,90 € (4 799 428,64 лв.)

Изпълнител: „ЕТРАЛУКС“, Испания

Етап на изпълнение към момента: завършен

Дата на сключване на договора: 28.10.2015

Дата на приключване на договора: 31.10.2017

При изпълнението на договора е извършена рехабилитация на външното промишлено осветление на следните минни съоръжения:

-          156 броя задвижващи станции;

-          27 броя роторни багери;

-          12 броя насипообразуватели;

-          9 броя претоварачи;

-          6 броя верижни многокофови багери тип Rs710.