Енергийна независимост и национална сигурност

 


Договор MME/A

Договор MME/А

„Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за онлайн контрол на натоварването на лентовите транспортьори и багерите в „Мини Марица-изток”ЕАД и рехабилитация на системата за електрозахранване : енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията”

Стойност на Договора: 4 590 035,28 € (8 977 328,70 лв.)

Изпълнител: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, България

Етап на изпълнение към момента: завършен

Дата на сключване на договора: 21.09.2012

Дата на приключване на договора: 9.12.2015