Енергийна независимост и национална сигурност

 


Бъдещи дейности

Въгледобивното дружество изпълнява програма за непрекъснато обновяване и модернизиране на тежкото промишлено минно оборудване. В тази връзка, реализирайки Проекта ”Замяна на многокофови роторни багери”, „Мини Марица-изток” ЕАД ще  представя конкретни планирани бъдещи дейности по проекта и дейности, свързани с ангажиране на заинтересованите страни и с разкриване и обмен на информация.