Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“

Референтен No: 54 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 28.07.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Разяснение 1 54 2017 ПС 07.07.2017 42 kb   

Протоколи / доклади