Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“

Референтен No: 54 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 24.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 21.09.2017 39 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 21.09.2017 36 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 21.09.2017 112 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 21.09.2017 82 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-385 / 01.11.2017

Договор MT-385-1-11-2017 03.11.2017 1728 kb   

Обявление за възлагане на поръчка