Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на персонала на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Живот - злополука и заболяване“

Референтен No: 150 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 14.01.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 17.01.2019 60 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 17.01.2019 99 kb