Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на персонала на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Живот - злополука и заболяване“

Референтен No: 150 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 14.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 17.01.2019 60 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 17.01.2019 99 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 26.02.2019 91 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 26.02.2019 148 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 26.02.2019 123 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-87 / 28.03.2019

Договор MT-87-28-03-2019-ЗАЛ 29.03.2019 3519 kb   

1-ПОЛ-23-03-2019-MT-87-2019-ЗАЛ 04.04.2019 1903 kb   

Обявление за възлагане на поръчка