Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на МПС, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр.Раднево през 2019 - 2020 година, чрез сключване на застраховка „Пълно каско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”

Референтен No: 59 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 13.08.2019 г.

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика.pdf 18.07.2019 97 kb   

Протоколи / доклади