Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на имуществото на „Мини Mарица-изток“ ЕАД

Референтен No: 111 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 31.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 16.10.2017 76 kb   

Разяснение 2.pdf 20.10.2017 74 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 15.11.2017 55 kb   

Протокол 2.pdf 15.11.2017 286 kb   

Протокол 3.pdf 11.12.2017 184 kb   

Протокол 4.pdf 11.12.2017 231 kb   

Протокол 5.pdf 11.12.2017 223 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение ЗОП 111-2017.pdf 11.12.2017 233 kb   

Договори

Договор МТ-35 / 24.01.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-36 / 24.01.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-37 / 24.01.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-200 / 01.06.2018

Обявление за възлагане на поръчка