Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на имуществото на „Мини Mарица-изток“ ЕАД

Референтен No: 111 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 31.10.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 16.10.2017 76 kb   

Разяснение 2.pdf 20.10.2017 74 kb   

Протоколи / доклади